İMAR İŞLEMLERİ

İMAR İŞLEMLERİ

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

Yeni Yapı Ruhsatı

1- Başkanlığa hitaben dilekçe

2- İmar durumu (son bir yıl içinde alınmış olacak)

3- Kadastro çapı

4- Aplikasyon krokisi

5- Son bir ay içerisinde alınmış tapu belgesi veya tapu kaydı (gerekiyorsa vekaletname)

6- Nüfus cüzdan fotokopisi

7-Emlak beyannamesi

8- Ruhsat harcı makbuzu

 

    MÜTAHİT:

9- a) Müteahhit Sözleşmesi:

     b) Oda kayıt belgesi

     c) Vergi levhası fotokopisi ve sigorta sicil numarası

     d) kimlik fotokopisi

 

    ŞANTİYE ŞEFİ:

 

10 a) şantiye şefi sözleşmesi

     b) kimlik fotokopisi + sigorta sigorta sicil numarası

     c) oda kayıt belgesi 

 

10- PROJELER                                               

 

11 a) Ydk onaylı zemin etüt raporu

     b) Ydk onaylı mimari proje (2 takım)

     c) Ydk onaylı statik proje (statik hesap raporu CD’de 2 takım)

     d) Ydk onaylı elektrik projesi (2 takım)

     e) Ydk onaylı mekanik tesisat projesi (ısı yalıtım + sıhhi tesisat+asansör)

     f)  Kaçak yapı olması durumunda  yetkili  laboratuarlardan alınmış binanın karot test sonuçları 

     g) Bütün Proje Müeliflerin taahütnameleri

 

 

  YDK  BELGELER

 

12  a)  Yapı denetim kuruluşunun izin belgesi

      b)  Yapı denetim kuruluşu ile mal sahibi arasındaki yapı denetim hizmet sözleşmesi

      c)   Yapı denetim firmasının yapı denetimi üstlendiğine dair taahhütname

      d)   İdarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına, yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair banka dekontu (aslı)

      e)   Görevlendirilen teknik personelin, 3194 sayılı yasaya göre devam etmekte olan bir fenni mesuliyet görevinin bulunmadığına dair taahütname

 

Not: otopark harcı makbuzu ve mimari projesinde otopark  hesabı olacak.

 

30 Gün

 

Yapı Kullanma İzin Belgesi

 

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi-2 Takım

3-İnşaat Ruhsat Fotokopisi

4-SSK İlişik Kesme Belgesi Fotokopisi

5-Yerin Adres Tespiti

 

5 Gün

 

İmar Durumu

 

 

1-Tapu Fotokopisi

2-Aplikasyon Krokisi

3-İmar Durumu Harç Belgesi

4-Başvuru sahibi mal sahibi değilse,başvuru sahibi adına düzenlenmiş vekalet

 

5 Gün

 

Kat İrtifakı

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Mimari Proje (3 Takım)

4-Ödendi Belgesi

 

3 Gün

 

Kat Mülkiyeti

 

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Görünür Cephe Foto-2 Takım

4-Yapı Kullanma İzinleri

5-Ödendi Belgesi

6-Mimari Proje (kat irtifakı yoksa)-3 Takım

 

3 Gün

 

Hakediş Ödenmesi

 

1-Hakediş Dosyası-3 Takım

2-Yapı Denetim Ödendi Dekont ve Faturası

3 Gün

 

Kamulaştırma

 

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

 

60 Gün

 

Yola Terk-İhdas

 

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Kadastro Kontrol Evrağı

4-Beyanname (4 Takım)

5-Aplikasyon Krokisi

6-İmar Durumu

7-Alan Hesapları

8-Ölçü Krokisi

9-Harita Müh. Kaşesi/Onayı-Kadastro Onayı

 

15 Gün

 

Tevhid-İfraz

 

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Kadastro Kontrol Evrağı

4-Beyanname (4 Takım)

5-Aplikasyon Krokisi

6-İmar Durumu

7-Alan Hesapları

8-Ölçü Krokisi

9- Harita Mh.Kaşesi/Onayı-Kadastro Onayı

 

15 Gün

 

Numarataj

1-Tapu Fotokopisi

2-Bina Ön cephe Fotoğrafı

3-Numarataj Krokisi

4-Bina Köşe Koordinatları

1 Gün

 

Plan Tadilatı

 

1-Tapu Fotokopisi

2-Aplikasyon Krokisi

3-Yetkili Şehir Plancısının hazırladığı plan

60 Gün

 

İmar Plan Yapımı

 

1-Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları

2-Tarım İl Müd. ve diğer kurumların görüşü

3-Halihazır Harita

4-Belediye Meclis Kararı

90 Gün

Müracaat Yeri:                       

İsim : Fikri ALTÜRK                

Unvan : Fen İşleri Müdür V.  

Adres : Kılaban Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Uludere Belediyesi

Tel : 0(486) 351 20 07