İLÇEMİZDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI DUYURUSU
  • 7.05.2020

İLÇEMİZDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI DUYURUSU

İLÇEMİZDE BULUNAN ASANSÖRLERİN
YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI DUYURUSU

04.05.2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin Periyodik Kontrol Dönemi ve Yaptırma Sorumluluğu, Periyodik Kontrol Esasları, Periyodik Kontrol Ücretinin Belirlenmesi, Periyodik Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Protokolün Yaptırılmasına İlişkin Tedbirler ve Komisyon başlıklı 8’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasında “Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.”, 9’uncu Maddesinin,4’üncü Fıkrasında “Yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında protokol imzalanır ve ilgili idare tarafından kamuoyuna duyurulur“ denilmektedir.

Bahsi geçen yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden Belediyemiz sınırları içerisindeki binalarda kullanılmakta olan asansörlerin yıllık kontrollerinin yaptırılması konusunda Uludere Belediyesi ile muayene kuruluşu Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında protokol imzalanmış olup, 04.05.2020 tarihi itibariyle asansörlerin yıllık kontrollerinin, asansörün bulunduğu apartman veya iş yeri ilgililerince MMO Asansör Kontrol Merkezi’ne yaptırılması gerekmektedir.


İletişim:
Firma: Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi

Adres: Anadolu Caddesi No: 40 Kat: M2 Bayraklı/İzmir

Tel: 0.232.462 33 33 / 126/149/187 Fx: 0.232.486 20 60
Web Sitesi: akm@mmo.org.tr

 

Asansörlerin Periyodik Kontrol Bedelleri:

Durak Sayısı

Periyodik Muayene Ücreti
(TL)

0-5

324+KDV

6-10

381+KDV

11-15

457+KDV

16-20

533+KDV