İMAR İŞLEMLERİ

İMAR İŞLEMLERİ

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

 1

Yeni Yapı Ruhsatı

1-

Başvuru dilekçesi

                           

2-

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

                         

3-

Numarataj (adres tesbiti)

                         

4-

Güncel tapu(1 aydan eski olmayacak)

                 

 

5-

Emlak Beyannamesi

                         

6-

İmar Durumu (1 seneden eski olmayacak)

               

 

7-

Kadastro Çapı

                             

8-

Yapı aplikasyon Krokisi

                         

   <

Harita Müh. Taahütnamesi (KAŞE+İMZA)

                     

İmza sirküleri

                               

2019 büro tescil belgesi

                           

9-

Toprak hafriyat belgesi (Belediye onaylı)

                     

10-

 

Ruhsat ve Otopark harçlarının vezneye ödenmesi

           

 

11 -

PROJELER

                               

  a)

Mimari Projeler (Otopark Hesabı olacak, 2 takım, Yap.Den.onaylı)

     

 

Taahütname (KAŞE+İMZA)

                         

İmza sirküleri

                               

2019 büro tescil belgesi

                           

  b)

Statik Projeler (Yap.Den.onaylı, Statik Hesap Raporu CD' de 2 takım)

   

 

Taahütname(KAŞE+İMZA)

                           

İmza sirküleri

                               

2019 büro tescil belgesi

                           

  c)

Mekanik Tesisat Projesi (2 tk, YD onaylı)

                 

 

Sıhhı Tesisat

                                 

Asansör uygulama projesi

                           

Yangın Tahliye Projesi

                           

Isı Yalıtım Projesi

                               

Taahütname(KAŞE+İMZA)

                           

İmza sirküleri

                               

2019 büro tescil belgesi

                           

  d)

Elektrik projeleri (2 tk, YD onaylı) (Tedaş ,Telekom onaylı) 

         

 

Taahütname(KAŞE+İMZA)

                           

İmza sirküleri

                               

2019 büro tescil belgesi

                           

  e)

Zemin etüd raporu (yapı denetim onaylı)

                 

 

Taahütname(KAŞE+İMZA)

                           

İmza sirküleri

                               

2019 büro tescil belgesi

                           

   f)

Peyzaj projesi

                               

Taahütname(KAŞE+İMZA)

                           

İmza sirküleri

                               

2019 büro tescil belgesi

                           

12 -

YDK BELGELERİ

                             

YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu)

                         

Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi

                       

Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi(Her sayfası imzalı olacak)

             

 

Yapı Denetim Kuruluşu Taahütnamesi

                       

Yapı Denetim hizmet bedeli dekontu

                       

Yapı Denetim Denetçi belgeleri

                         

Proje Kontrol Formu +Erişilebilirlik kontrol formu

                   

 

13-

MÜTEAHHİT BELGELERİ

                         

Müteahhit ticaret odası kaydı

                         

Müteahhit Vergi levhası fotokopisi

                       

Müteahhit taahhütnamesi (KAŞE+İMZA)

                     

   <

Noter onaylı inşaat sözleşmesi

                         

14-

ŞANTİYE ŞEFİ BELGELERİ

                       

   <

Şantiye Şefi sözleşmesi

                           

Taahütname(KAŞE+İMZA)

                         

İmza sirküleri

                               

2019 büro tescil belgesİ

                           

 

NOTLAR

                                 

    <

Müteahhit aynı zamanda şantiye şefi ise ,ayrıca şantiye şefi sözleşmesi istenmez.

   

 

    <

Müteahhit ile( mal sahibi yerine), yapı denetim firması sözleşme yapamaz.

       

 

    <           

Mal sahibi kendi müteahhitliğini yapacaksa ,vergi numarasını belediyeye bildirecek

   

 

   <

İlk kez Uludere bld.ne iş yapan mühendis,mimar ve müteahhitler belediyeye kayıt

   

 

 

yaptıracak.

                                 

   <

Şantiye şefi üzerinde ,farklı parsellerde 5 adetten ,30000 m2 den  fazla iş olmayacak

 

 

                                                             

30 Gün

 

Yapı Kullanma İzin Belgesi

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi-2 Takım

3-İnşaat Ruhsat Fotokopisi

4-SSK İlişik Kesme Belgesi Fotokopisi

5-Yerin Adres Tespiti

6-Ödendi Belgesi

5 Gün

 

İmar Durumu

 

1-Tapu Fotokopisi

2-Aplikasyon Krokisi

3-İmar Durumu Harç Belgesi

4-Başvuru sahibi mal sahibi değilse,başvuru sahibi adına düzenlenmiş vekalet

5-Ödendi Belgesi 

5 Gün

 

Kat İrtifakı

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Mimari Proje (3 Takım)

4-Ödendi Belgesi

3 Gün

 

Kat Mülkiyeti

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Görünür Cephe Foto-2 Takım

4-Yapı Kullanma İzinleri

5-Ödendi Belgesi

6-Mimari Proje (kat irtifakı yoksa)-3 Takım 

3 Gün

 

Hakediş Ödenmesi

1-Hakediş Dosyası-3 Takım

2-Yapı Denetim Ödendi Dekont ve Faturası

3 Gün

 

Kamulaştırma

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi 

60 Gün

 

Yola Terk-İhdas

 1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Kadastro Kontrol Evrağı

4-Beyanname (4 Takım)

5-Aplikasyon Krokisi

6-İmar Durumu

7-Alan Hesapları

8-Ölçü Krokisi

9-Harita Müh. Kaşesi/Onayı-Kadastro Onayı 

15 Gün

 

Tevhid-İfraz

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Kadastro Kontrol Evrağı

4-Beyanname (4 Takım)

5-Aplikasyon Krokisi

6-İmar Durumu

7-Alan Hesapları

8-Ölçü Krokisi

9- Harita Mh.Kaşesi/Onayı-Kadastro Onayı

10- Ödendi Belgesi

15 Gün

 

Numarataj

1-Tapu Fotokopisi

2-Bina Ön cephe Fotoğrafı

3-Numarataj Krokisi

4-Bina Köşe Koordinatları

5-Ödendi Belgesi

1 Gün

 

Plan Tadilatı

1-Tapu Fotokopisi

2-Aplikasyon Krokisi

3-Yetkili Şehir Plancısının hazırladığı plan

4- Ödendi Belgesi

60 Gün

 

İmar Plan Yapımı

1-Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları

2-Tarım İl Müd. ve diğer kurumların görüşü

3-Halihazır Harita

4-Belediye Meclis Kararı

5- Ödendi Belgesi

90 Gün