İMAR İŞLEMLERİ

İMAR İŞLEMLERİ

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

 1

Yeni Yapı Ruhsatı

1- Başvuru dilekçesi/yazısı                           
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi(gerçek kişiler)                
3- Numarataj (adres tesbiti)(Belediyeden)                  
4- Güncel tapu(1 aydan eski olmayacak)                  
5- Emlak Beyannamesi(Belediyeden)                    
6- İmar Durumu (1 seneden eski olmayacak)(Belediyeden)        
7- Kadastro Çapı                              
8- Yapı aplikasyon Krokisi                           
   < Harita Müh. Taahütnamesi (KAŞE+İMZA)                      
< İmza sirküleri                                
< Güncel büro tescil belgesi                            
9- Toprak hafriyat belgesi (Belediye onaylı)                
10 - Ruhsat ve Otopark harçlarının vezneye ödenmesi            
11 - PROJELER                                
  a) Mimari Projeler (Otopark Hesabı olacak, 2 takım, Yap.Den.onaylı)      
< Taahütname (KAŞE+İMZA)                          
< İmza sirküleri                                
< Güncel büro tescil belgesi                            
  b) Statik Projeler (Yap.Den.onaylı, Statik Hesap Raporu CD' de 2 takım)     
< Taahütname(KAŞE+İMZA)                            
< İmza sirküleri                                
< Güncel büro tescil belgesi                            
  c) Mekanik Tesisat Projesi (2 tk, YD onaylı)                   
< Sıhhı Tesisat                                  
< Asansör uygulama projesi                            
< Yangın Tahliye Projesi                            
< Isı Yalıtım Projesi                                
< Taahütname(KAŞE+İMZA)                            
< İmza sirküleri                                
< Güncel büro tescil belgesi                            
  d) Elektrik projeleri (2 tk, YD onaylı) (Tedaş ,Telekom onaylı)            
< Taahütname(KAŞE+İMZA)                            
< İmza sirküleri                                
< Güncel büro tescil belgesi                            
  e) Zemin etüd raporu (yapı denetim onaylı)                   
< Taahütname(KAŞE+İMZA)                            
< İmza sirküleri                                
< Güncel büro tescil belgesi                            
   f) Peyzaj projesi                                 
< Taahütname(KAŞE+İMZA)                            
< İmza sirküleri                                
< Güncel büro tescil belgesi                            
12 - YDK BELGELERİ                              
< YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu)                          
< Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi                         
< Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi(Her sayfası imzalı olacak)              
< Yapı Denetim Kuruluşu Taahütnamesi                        
< Yapı Denetim hizmet bedeli dekontu                        
< Yapı Denetim Denetçi belgeleri                          
< Proje Kontrol Formu +Erişilebilirlik kontrol formu                    
13- MÜTEAHHİT BELGELERİ                          
< Müteahhit ticaret odası kaydı                          
< Müteahhit Vergi levhası fotokopisi                        
< Müteahhit taahhütnamesi (KAŞE+İMZA)                      
   < Noter onaylı inşaat sözleşmesi                          
14- ŞANTİYE ŞEFİ BELGELERİ                        
   < Şantiye Şefi sözleşmesi                             
< Taahütname(KAŞE+İMZA)                           
< İmza sirküleri                                
< Güncel büro tescil belgesİ                            
  NOTLAR                                  
  < Müteahhit aynı zamanda şantiye şefi ise ,ayrıca şantiye şefi sözleşmesi istenmez.    
  <  Müteahhit ile( mal sahibi yerine), yapı denetim firması sözleşme yapamaz.        
  < Mal sahibi kendi müteahhitliğini yapacaksa ,vergi numarasını belediyeye bildirecek    
  < İlk kez Uludere bld.ne iş yapan mühendis,mimar ve müteahhitler belediyeye kayıt    
  yaptıracak.                                  
  < Şantiye şefi üzerinde ,farklı parsellerde 5 adetten ,30000 m2 den  fazla iş olmayacak  
 

 

                                                             

30 Gün

 

Yapı Kullanma İzin Belgesi

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi-2 Takım

3-İnşaat Ruhsat Fotokopisi

4-SSK İlişik Kesme Belgesi Fotokopisi

5-Yerin Adres Tespiti

6-Ödendi Belgesi

5 Gün

 

İmar Durumu

 

1-Tapu Fotokopisi

2-Aplikasyon Krokisi

3-İmar Durumu Harç Belgesi

4-Başvuru sahibi mal sahibi değilse,başvuru sahibi adına düzenlenmiş vekalet

5-Ödendi Belgesi 

5 Gün

 

Kat İrtifakı

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Mimari Proje (3 Takım)

4-Ödendi Belgesi

3 Gün

 

Kat Mülkiyeti

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Görünür Cephe Foto-2 Takım

4-Yapı Kullanma İzinleri

5-Ödendi Belgesi

6-Mimari Proje (kat irtifakı yoksa)-3 Takım 

3 Gün

 

Hakediş Ödenmesi

1-Hakediş Dosyası-3 Takım

2-Yapı Denetim Ödendi Dekont ve Faturası

3 Gün

 

Kamulaştırma

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi 

60 Gün

 

Yola Terk-İhdas

 1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Kadastro Kontrol Evrağı

4-Beyanname (4 Takım)

5-Aplikasyon Krokisi

6-İmar Durumu

7-Alan Hesapları

8-Ölçü Krokisi

9-Harita Müh. Kaşesi/Onayı-Kadastro Onayı 

15 Gün

 

Tevhid-İfraz

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Kadastro Kontrol Evrağı

4-Beyanname (4 Takım)

5-Aplikasyon Krokisi

6-İmar Durumu

7-Alan Hesapları

8-Ölçü Krokisi

9- Harita Mh.Kaşesi/Onayı-Kadastro Onayı

10- Ödendi Belgesi

15 Gün

 

Numarataj

1-Tapu Fotokopisi

2-Bina Ön cephe Fotoğrafı

3-Numarataj Krokisi

4-Bina Köşe Koordinatları

5-Ödendi Belgesi

1 Gün

 

Plan Tadilatı

1-Tapu Fotokopisi

2-Aplikasyon Krokisi

3-Yetkili Şehir Plancısının hazırladığı plan

4- Ödendi Belgesi

60 Gün

 

İmar Plan Yapımı

1-Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları

2-Tarım İl Müd. ve diğer kurumların görüşü

3-Halihazır Harita

4-Belediye Meclis Kararı

5- Ödendi Belgesi

90 Gün