KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERİMİZ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Yazı İşleri Müdürlüğü - Mehmet ÜREN

Fen İşleri Müdürlüğü - Fikri ALTÜRK

Mali Hizmetler Müdürlüğü- Übeydullah PAKSOY

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Özgür TONĞA

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü-Abdullah ÜREN

Temizlik İşleri Müdürlüğü- Bedri TONKA