KURUMSAL MÜDÜRLÜKLERİMİZ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Yazı İşleri Müdürlüğü - Mehmet ÜREN
Fen İşleri Müdürlüğü - Fikri ALTÜRK

Mali Hizmetler Müdürlüğü- Übeydullah PAKSOY
Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü - Murat İNAN

Temizlik İşleri Müdürlüğü- Bişar ÜREN